Przebudowa dróg i chodników na os. Radosława w Nowogardzie - etap III

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 15.06.2015.14.50.30_ogloszenie.pdf 2015-06-15 14:50:30
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-06-15 15:09:45 111 razy
2 projekt_budowlany.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-06-15 15:09:52 103 razy
3 kosztorys_slepy_os_radoslawa_redukcja_3_scalone_pozycje.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-06-15 15:09:52 116 razy
4 przedmiar_os_rados?awa_redukcja_3_scalone_pozycje.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-06-15 15:09:52 0 razy
5 specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-06-15 15:09:52 88 razy
6 przedmiar_os_rados?awa_redukcja_3_scalone_pozycje.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-06-15 15:11:34 0 razy
7 przedmiar_os_radoslawa_redukcja_3_scalone_pozycje.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-06-15 15:12:21 117 razy
Wynik postępowania
1 24.07.2015.08.53.39_zawiadomienie_Radoslawa.pdf 2015-07-24 08:53:39
Udzielenie zamówienia
1 27.08.2015.11.39.36_OgA_oszenie_o_udzielonym_zamA_wieniu.pdf 2015-08-27 11:39:36