Dostawa materiałów biurowych, papieru na potrzeby projektu pn. Szkoły nowogardzkiej gminy na edukacyjne wyżyny

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 12.05.2015.14.19.43_ogloszenie.pdf 2015-05-12 14:19:43
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 12.05.2015.14.19.43_SIWZ_POKL.271.01.2015.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-05-12 14:19:43 52 razy
2 12.05.2015.14.19.49_zal1_oferta.DOC Po terminie otwarcia ofert 2015-05-12 14:19:49 45 razy
3 12.05.2015.14.19.55_zal2_oswiadczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-05-12 14:19:55 36 razy
4 12.05.2015.14.20.01_zal3_formularz_asortymentu.xls Po terminie otwarcia ofert 2015-05-12 14:20:01 45 razy
5 12.05.2015.14.20.08_zal4_oswiadczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-05-12 14:20:08 41 razy
6 12.05.2015.14.20.14_zal5_oswiadczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-05-12 14:20:14 37 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 18.05.2015.12.27.40_bzp1.portal.uzp.gov.pl_index.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-05-18 12:27:40
2 18.05.2015.12.27.55_Sprostowanie_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-05-18 12:27:55
3 18.05.2015.12.28.01_zaA_A_cznik_3._formularz_asortymentu.xls Po terminie otwarcia ofert 2015-05-18 12:28:01
Wynik postępowania
1 21.05.2015.11.07.16_rozstrzygniecie.pdf 2015-05-21 11:07:16
Udzielenie zamówienia
1 24.06.2015.12.23.27_bzp0.portal.uzp.gov.pl_index_udzielenie_zam.pdf 2015-06-24 12:23:27