Budowa odwodnienia i dróg dojazdowych do garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap VIII

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 27.04.2015.15.26.32_Ogloszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2015-04-27 15:26:32
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 27.04.2015.15.26.32_siwz_z_zalacznikami.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-04-27 15:26:32 56 razy
2 27.04.2015.15.26.46_zal_nr_8_projekt_budowlany_kanalizacja_deszczowa.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-04-27 15:26:46 57 razy
3 27.04.2015.15.27.14_zal_nr_9_projekt_budowlany_branza_drogowa.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-04-27 15:27:14 52 razy
4 27.04.2015.15.27.35_zal_nr_10_garaze__etap_VIII_2015r.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-04-27 15:27:35 58 razy
5 27.04.2015.15.27.52_zal_nr_11_SPECYFIKACJE_TECHNICZNE_DROGI_I_KANALIZACJA_DESZCZOWA.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-04-27 15:27:52 51 razy
Wynik postępowania
1 15.06.2015.15.21.12_Zawiadomienie_garaA_e_Zamkowa.pdf 2015-06-15 15:21:12
Udzielenie zamówienia
1 27.08.2015.11.43.52_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2015-08-27 11:43:52