Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 27.02.2015.13.35.24_OgA_oszenie_o_zamowieniu.pdf 2015-02-27 13:35:24
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 27.02.2015.13.39.36_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-27 13:39:36 137 razy
2 27.02.2015.13.42.43_Specyfikacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-27 13:42:43 85 razy
Wynik postępowania
1 01.04.2015.15.10.57_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2015-04-01 15:10:57
Udzielenie zamówienia
1 27.08.2015.11.47.44_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2015-08-27 11:47:44