eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na sieci wydzielonej w Nowogardzie oraz w Błotnie, Karsku, Kulicach, Osowie, Słajsinie i Wierzbięcinie gm. Nowogard – II przetarg

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 konserwacja_oswietlenia_ogloszenie_II_przetarg.pdf 2007-06-14 10:46:45
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 konserwacja_oswietlenia_specyfikacja_II_przetarg.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-06-14 10:46:45 92 razy
Wynik postępowania
1 konserwacja_oswietlenia_wybor_oferty_II_przetarg.pdf 2007-06-25 09:32:10
Udzielenie zamówienia
1 konserwacja_oswietlenia_zawarcie_umowy_II_przetarg.pdf 2007-07-04 14:58:39