SP.271.1.2018 Zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 16.01.2015.13.57.22_ogloszenie_zamowienia.odt 2015-01-16 13:57:22
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 16.01.2015.13.57.22_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-01-16 13:57:22 7 razy
Wynik postępowania
1 23.01.2015.13.22.12_info_o_wyborze_oferty.doc 2015-01-23 13:22:12
2 11.01.2016.14.00.34_wynik_postepowania.doc 2016-01-11 14:00:34
3 16.01.2017.12.58.33_16.01.2017.12.52_info_o_wyborze_oferty.doc 2017-01-16 12:58:33
4 15.01.2018.15.42.25_info_o_wyborze_oferty.doc 2018-01-15 15:42:25
Udzielenie zamówienia
1 11.01.2016.14.00.34_udzielenie_zamowienia.doc 2016-01-11 14:00:34
2 16.01.2017.12.58.33_16.01.2017.12.54_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.odt 2017-01-16 12:58:33
3 15.01.2018.15.42.25_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2018-01-15 15:42:25