Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2014/2015 część nr 2

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 13.01.2015.13.33.06_ogA_oszenie_o__przetargu_4.doc 2015-01-13 13:33:06
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 13.01.2015.13.33.06_SIWZ-4.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-01-13 13:33:06 2 razy
Wynik postępowania
1 02.02.2015.16.50.21_Zawiadomienie_o_uniewaA_nieniu_postA_powania.doc 2015-02-02 16:50:21