Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 04.12.2014.15.16.22_ogA_oszenie_zamowienia.odt 2014-12-04 15:16:22
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 04.12.2014.15.16.22_SIWZ_olej_opaA_owy_grudzieA__2014_r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-12-04 15:16:22 4 razy
Wynik postępowania
1 16.12.2014.14.46.45_info_o_wyborze_oferty.doc 2014-12-16 14:46:45
Udzielenie zamówienia
1 16.12.2014.14.46.45_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.odt 2014-12-16 14:46:45