Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 25.11.2014.12.05.49_ogA_oszenie_zamowienia.odt 2014-11-25 12:05:49
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 25.11.2014.12.05.49_SIWZ_olej_opaA_owy_listopad_2014_r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-25 12:05:49 133 razy
Wynik postępowania
1 02.12.2014.15.13.50_info_o_wyborze_oferty.doc 2014-12-02 15:13:50
Udzielenie zamówienia
1 02.12.2014.15.13.50_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2014-12-02 15:13:50