PRZYGOTOWANIE, DOSTARCZENIE I WYDANIE OSOBOM UPRAWNIONYM POSIŁKU SZKOLNEGO

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 24.11.2014.10.50.20_doA_ywianie_SIWZ_2015.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-11-24 10:50:20 91 razy
Wynik postępowania
1 05.12.2014.10.51.46_uniewaA_nienie_postA_powania.pdf 2014-12-05 10:51:46