Zakup wozu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Błotno, Gmina Nowogard - 2 przetarg

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 19.11.2014.12.03.09_ogA_oszenie_2tura.pdf 2014-11-19 12:03:09
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 19.11.2014.12.03.09_SIWZ_woz_strazacki_calosc.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-19 12:03:09 117 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 24.11.2014.14.27.30_odpowiedzi_na_pytania_24.11.2014r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-24 14:27:30
2 25.11.2014.12.07.55_odpowiedzi_na_pytania_25.11.2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-25 12:07:55
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 26.11.2014.14.56.17_ogA_oszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2014-11-26 14:56:17
Wynik postępowania
1 28.11.2014.12.35.14_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.docx 2014-11-28 12:35:14
Udzielenie zamówienia
1 11.02.2015.12.38.42_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2015-02-11 12:38:42