Przebudowa odcinka ulicy J. Dąbrowskiego (od ul. R. Traugutta do ul. S. Sikorskiego) w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgloszenieInternet.pdf 2006-08-08 12:12:47
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_D_browskiego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-08-08 11:14:52 89 razy
2 Specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-08-08 11:15:56 112 razy
3 OPIS_TECHNICZNY.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-08-08 11:18:43 102 razy
4 Przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-08-08 11:19:58 108 razy
5 Rysunki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-08-08 11:25:00 100 razy
Wynik postępowania
1 Og_oszenie_uniewa_nienie.pdf 2006-08-22 13:46:07