Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard w okresie 01.12.2014 r. do 30.11.2015 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 20.10.2014.17.45.30_OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.pdf 2014-10-20 17:45:30
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 20.10.2014.17.45.30_SWIZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-20 17:45:30 178 razy
2 20.10.2014.17.45.38_Uchwala.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-20 17:45:38 95 razy
Wynik postępowania
1 12.12.2014.13.15.51_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2014-12-12 13:15:51
Udzielenie zamówienia
1 16.12.2014.14.48.47_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2014-12-16 14:48:47