Wyposażenie swietlicy w Długołece - zakup sceny mobilnej wraz z nagłosnieniem do organizacji imprez plenerowych

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 17.10.2014.12.55.27_Ogloszenie.pdf 2014-10-17 12:55:27
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 17.10.2014.12.55.27_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-17 12:55:27 143 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 23.10.2014.12.05.50_odpowiedzi_na_pytania.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-10-23 12:05:50
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 23.10.2014.12.04.59_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.doc 2014-10-23 12:04:59
Wynik postępowania
1 03.11.2014.13.54.19_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2014-11-03 13:54:19
Udzielenie zamówienia
1 11.02.2015.12.38.06_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2015-02-11 12:38:06