Budowa budynku komunalnego mieszkalnego 12 rodz. w Nowogardzie przy ul. Cmentranej

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 16.10.2014.12.20.14_OWZ_budynek3_komunalny_bip.pdf 2014-10-16 12:20:14
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 16.10.2014.12.20.14_2014_10_14_SIWZ_budynek3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-16 12:20:14 196 razy
2 sanitarny_zew_i_wewn.rar Po terminie otwarcia ofert 2014-10-16 12:20:14 117 razy
3 stwior_elektryczna.rar Po terminie otwarcia ofert 2014-10-16 12:20:14 112 razy
4 sanitarne_przedmiar_wewn..pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-16 12:20:14 136 razy
5 elektryczny_zewn_i_wewn..rar Po terminie otwarcia ofert 2014-10-16 12:20:14 133 razy
6 drogowy.rar Po terminie otwarcia ofert 2014-10-16 12:20:14 119 razy
7 stwior_budowlanka.rar Po terminie otwarcia ofert 2014-10-16 12:20:14 119 razy
8 elektryczny_przedmiar_zewn._wewn..pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-16 12:20:14 172 razy
9 stwior_sanitarne_wewn..pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-16 12:20:14 180 razy
10 stwior_sanitarne_zewn..pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-16 12:20:14 138 razy
11 budowlana_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-16 12:20:14 160 razy
12 sanitarne_przedmiar_zewn..pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-16 12:20:14 131 razy
13 opinia_geotechniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-16 12:20:14 472 razy
14 architektura.rar Po terminie otwarcia ofert 2014-10-16 12:20:14 179 razy
15 drogowa_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-16 12:20:14 355 razy
16 konstrukcja.rar Po terminie otwarcia ofert 2014-10-16 12:20:14 136 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 28.10.2014.11.04.20_WyjaA_nienia_1_bip.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-28 11:04:20
2 29.10.2014.08.59.36_WyjaA_nienia_2_bip.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-29 08:59:36
Wynik postępowania
1 18.11.2014.14.17.44_Zawiadomienie_o_wyborzeOferty_bud_kom.pdf 2014-11-18 14:17:44
Udzielenie zamówienia
1 03.12.2014.15.07.38_OZU_Budynek_komunalny_bip.pdf 2014-12-03 15:07:38