Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2014/2015

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 16.10.2014.08.49.49_ogloszenie_o_przetargu.doc 2014-10-16 08:49:49
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 16.10.2014.08.49.49_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-16 08:49:49 156 razy
Wynik postępowania
1 09.12.2014.11.40.03_zawiadomienie_zbiorowka.doc 2014-12-09 11:40:03
Udzielenie zamówienia
1 09.12.2014.15.22.30_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2014-12-09 15:22:30