Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 18.09.2014.17.18.21_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2014-09-18 17:18:21
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 18.09.2014.17.18.21_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-18 17:18:21 108 razy
2 18.09.2014.17.20.16_specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-18 17:20:16 318 razy
3 18.09.2014.17.20.39_Kosztorys_ofertowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-18 17:20:39 140 razy
Wynik postępowania
1 04.12.2014.12.39.21_UniewaA_nienie_II_postA_powanie__utrzymanie_drA_g.pdf 2014-12-04 12:39:21