Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej - etap IV

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 29.08.2014.16.20.09_OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.pdf 2014-08-29 16:20:09
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 rys1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-29 16:22:28 147 razy
2 plan.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-29 16:22:28 149 razy
3 kosztorys_ofertowy_s22.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-29 16:22:28 208 razy
4 przedmiar_rob?t_s22.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-29 16:22:28 0 razy
5 siwz_z_zalacznikami.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-29 16:22:28 139 razy
6 separator.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-29 16:22:28 164 razy
7 pozwolenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-29 16:22:28 181 razy
8 dokummentacja_zgloszeniowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-29 16:22:28 200 razy
9 specyfikacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-29 16:22:28 190 razy
10 przedmiar_rob?t_sie?.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-29 16:22:28 0 razy
11 rys2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-29 16:22:28 148 razy
12 rys4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-29 16:22:28 152 razy
13 rys3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-29 16:22:28 153 razy
14 kosztorys_ofertowy_sie?.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-29 16:22:28 0 razy
15 przedmiar_rob?t_s22.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-29 16:23:26 0 razy
16 przedmiar_rob?t_sie?.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-29 16:23:26 0 razy
17 kosztorys_ofertowy_sie?.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-29 16:23:26 0 razy
18 przedmiar_rob?t_s22.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-29 16:23:53 0 razy
19 przedmiar_rob?t_sie?.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-29 16:23:53 0 razy
20 kosztorys_ofertowy_sie?.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-29 16:23:53 0 razy
21 przedmiar_robot_s22.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-29 16:24:35 221 razy
22 przedmiar_robot_siec.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-29 16:24:35 171 razy
23 kosztorys_ofertowy_siec.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-29 16:24:35 220 razy
Wynik postępowania
1 23.09.2014.15.51.36_Zawiadomienie_o_wyborze_kan._deszczowa.pdf 2014-09-23 15:51:36