Dostawa zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem, instalacja i dostarczanie internetu, wraz z ubezpieczeniem oraz zorganizowanie szkoleń

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 30.07.2014.15.09.07_OgA_oszenie_BZP.pdf 2014-07-30 15:09:07
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 30.07.2014.15.09.07_2014_07_30_SIWZ_komputery.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-07-30 15:09:07 264 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 05.08.2014.14.09.51_informacja_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-05 14:09:51
2 05.08.2014.14.10.04_zalacznik_nr_3_modyfikacja.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-08-05 14:10:04
3 06.08.2014.13.05.07_pytanie1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-06 13:05:07
Wynik postępowania
1 07.08.2014.13.20.13_wynik_postepowania.pdf 2014-08-07 13:20:13
2 12.08.2014.09.45.20_2014_08_12_zawiadomienie.pdf 2014-08-12 09:45:20
Udzielenie zamówienia
1 13.02.2015.11.35.51_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2015-02-13 11:35:51