Budowa drogowego oświetlenia solarnego w miejscowości Kulice

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 14.07.2014.13.30.31_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2014-07-14 13:30:31
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 14.07.2014.13.30.31_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-14 13:30:31 252 razy
2 14.07.2014.13.32.02_Kulice_rys_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-14 13:32:02 245 razy
3 14.07.2014.13.32.29_Opis_Kulice.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-14 13:32:29 651 razy
4 14.07.2014.13.32.43_Przedmiar_Kulice.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-14 13:32:43 223 razy
5 14.07.2014.13.33.02_ST_Kulice.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-14 13:33:02 233 razy
6 14.07.2014.13.33.32_ZgA_oszenie_Kulice.JPG Po terminie otwarcia ofert 2014-07-14 13:33:32 247 razy
Wynik postępowania
1 21.08.2014.11.58.09_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2014-08-21 11:58:09
Udzielenie zamówienia
1 29.08.2014.11.33.30_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2014-08-29 11:33:30