Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w mieście Nowogard - II postępowanie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 20.06.2014.10.17.25_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2014-06-20 10:17:25
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 20.06.2014.10.17.25_siwz_z_zal.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-20 10:17:25 100 razy
Wynik postępowania
1 09.07.2014.15.18.56_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2014-07-09 15:18:56