Przebudowa i remont lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3-go Maja 52 w Nowogardzie dotyczy tylko lokalu A

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 20.06.2014.10.09.52_Ogloszenie_o_zamowieniu_3-go_Maja_52_lokal_A.doc 2014-06-20 10:09:52
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 opis_techniczny_lokal_a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-20 10:14:58 156 razy
2 siwz_3-go_maja_52_lokal_a.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-20 10:14:58 346 razy
3 branza_budowlana_lokal_a.rar Po terminie otwarcia ofert 2014-06-20 10:14:58 102 razy
4 branza_sanitarna_lokal_a.rar Po terminie otwarcia ofert 2014-06-20 10:14:58 97 razy
5 braza_elektryczna_lokal_a.rar Po terminie otwarcia ofert 2014-06-20 10:14:58 92 razy
Wynik postępowania
1 14.07.2014.15.19.40_wybA_r_nakorzystniejszej_oferty_-_BIP_3-go_Maja_52.doc 2014-07-14 15:19:40