Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na sieci wydzielonej w Nowogardzie oraz w Błotnie, Karsku, Kulicach, Osowie, Słajsinie i Wierzbięcinie gm. Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 konserwacja_oswietlenia_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2007-05-16 07:48:28
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 konserwacja_oswietlenia_specyfikacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-05-16 07:48:28 102 razy
Wynik postępowania
1 konserwacja_oswietlenia_uniewaznienie_postepowania.pdf 2007-06-06 13:21:10