Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 16.04.2014.16.12.33_OGA_OSZENIE_O_ZAMA_WIENIU.pdf 2014-04-16 16:12:33
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 16.04.2014.16.12.33_SIWZ_zal.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-16 16:12:33 577 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 22.04.2014.16.18.36_zmiana_siwz_i_ogA_oszenia.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-22 16:18:36
2 22.04.2014.16.18.41_zmiana_siwz_i_ogA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-22 16:18:41
Wynik postępowania
1 27.05.2014.12.27.45_informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2014-05-27 12:27:45
Udzielenie zamówienia
1 16.06.2014.12.50.47_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2014-06-16 12:50:47