Budowa odwodnienia i dróg dojazdowych do garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap VII

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 10.04.2014.14.11.15_Ogloszenie_o_zamowieniu.doc 2014-04-10 14:11:15
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zal_11.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-10 14:57:23 178 razy
2 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-10 14:57:23 215 razy
3 zal_10.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-10 14:57:23 182 razy
4 zal_12.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-10 14:57:23 201 razy
5 zal_09.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-10 14:57:23 840 razy
Wynik postępowania
1 14.05.2014.08.21.32_zamkowa_garaze_wszyscy.pdf 2014-05-14 08:21:32
Udzielenie zamówienia
1 04.06.2014.21.26.20_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2014-06-04 21:26:20