Dostawa materiałów biurowych, papieru, tonerów na potrzeby projektu pn. "Szkoły nowogardzkiej gminy na edukacyjne wyżyny"

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 02.04.2014.14.43.46_ogloszenie.pdf 2014-04-02 14:43:46
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 02.04.2014.14.43.46_SIWZ_loga.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-02 14:43:46 79 razy
2 02.04.2014.14.44.03_Oferta_-_zaA_._1.DOC Po terminie otwarcia ofert 2014-04-02 14:44:03 69 razy
3 02.04.2014.14.44.12_oA_wiadczeniez,_zaA_.2,.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-02 14:44:12 70 razy
4 02.04.2014.14.44.20_zaA_A_cznik_3._formularz_asortymentu.xls Po terminie otwarcia ofert 2014-04-02 14:44:20 83 razy
5 02.04.2014.14.44.28_oA_wiadczeniez,_zaA_.4,.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-02 14:44:28 64 razy
6 02.04.2014.14.44.35_oA_wiadczeniez,_zaA_.5,.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-02 14:44:35 59 razy
Wynik postępowania
1 23.04.2014.11.56.44_Informacja_wybor.doc 2014-04-23 11:56:44
Udzielenie zamówienia
1 15.05.2014.10.59.01_udzielenie_zamowienia.pdf 2014-05-15 10:59:01