Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 31.03.2014.17.19.45_ogloszenie_zamowienia.odt 2014-03-31 17:19:45
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 31.03.2014.17.19.45_SIWZ_olej_opalowy_marzec_2014r.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-03-31 17:19:45 95 razy
Wynik postępowania
1 07.04.2014.16.54.51_info_o_wyborze_oferty.doc 2014-04-07 16:54:51
Udzielenie zamówienia
1 07.04.2014.16.54.51_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.odt 2014-04-07 16:54:51