Budowa placów zabaw w miejscowościach Karsk, Sąpolnica, Łęgno

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 31.03.2014.10.08.53_OWZ_place_zabaw_wiejskie.pdf 2014-03-31 10:08:53
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 31.03.2014.10.08.53_2014_03_28_SIWZ_Place_zabaw_Karsk_Sapolnica_Legno.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-03-31 10:08:53 184 razy
2 plac_zabaw_legno.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-03-31 10:09:15 164 razy
3 plac_zabaw_karsk.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-03-31 10:09:15 180 razy
4 plac_zabaw_sapolnica..zip Po terminie otwarcia ofert 2014-03-31 10:28:09 157 razy
5 10.04.2014.12.33.50_Formularze_edytowalne.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-10 12:33:50 31 razy
Wynik postępowania
1 25.04.2014.08.14.16_Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_place.pdf 2014-04-25 08:14:16
Udzielenie zamówienia
1 08.05.2014.09.43.35_OZU_place_zabaw_wiejskie.pdf 2014-05-08 09:43:35