Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 21.03.2014.13.15.14_ogloszenie.pdf 2014-03-21 13:15:14
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-03-21 16:31:43 196 razy
2 specyfikacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-03-21 16:31:43 377 razy
Wynik postępowania
1 16.04.2014.16.02.35_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2014-04-16 16:02:35
Udzielenie zamówienia
1 25.04.2014.16.37.56_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia_uzp.doc 2014-04-25 16:37:56