Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu p.n. Szkoły nowogardzkiej gminy na edukacyjne wyżyny

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 16.01.2014.14.48.07_ZamA_wienie_publicz..._-_15279-2014_-_TED_Tenders_Electronic_Daily.pdf 2014-01-16 14:48:07
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 16.01.2014.14.48.07_SIWZ_loga_czar.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-01-16 14:48:07 119 razy
2 16.01.2014.14.48.28_Oferta_-_zal._1.DOC Po terminie otwarcia ofert 2014-01-16 14:48:28 99 razy
3 16.01.2014.14.48.34_oswiadczenie_zal_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-01-16 14:48:34 85 razy
4 16.01.2014.14.48.46_wykaz_osob_zal._3_-_zadanie_nr_1_SP.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-01-16 14:48:46 96 razy
5 16.01.2014.14.48.52_zalacznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-01-16 14:48:52 87 razy
6 16.01.2014.14.48.58_zalacznik_nr_5.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-01-16 14:48:58 84 razy
Wynik postępowania
1 06.02.2014.11.57.10_Informacja_o_wyborze_ofert.doc 2014-02-06 11:57:10
Udzielenie zamówienia
1 13.02.2014.18.39.04_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2014-02-13 18:39:04