Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 06.11.2013.11.44.24_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2013-11-06 11:44:24
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 06.11.2013.11.44.36_specyfikacje_techniczne.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-11-06 11:44:36 434 razy
2 06.11.2013.11.46.38_siwz_z_zalacznikami.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-11-06 11:46:38 131 razy
3 06.11.2013.11.46.48_kosztorys_slepy_2013_II_wersia_po_sesji_RM_do_przetargu.xls Po terminie otwarcia ofert 2013-11-06 11:46:48 145 razy
Udzielenie zamówienia
1 27.12.2013.09.35.35_ogloszenie_o_udzielonym_zamowieniu.pdf 2013-12-27 09:35:35