Budowa parkingu przy ulicy 5 Marca w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 12.09.2013.12.22.12_ogA_oszenie_o_zamowieniu.doc 2013-09-12 12:22:12
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 12.09.2013.12.22.12_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-09-12 12:22:12 185 razy
2 specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-12 12:23:01 150 razy
3 przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-12 12:23:01 166 razy
4 projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-12 12:23:01 324 razy
5 tymczasowa_organizacja_ruchu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-12 12:23:01 171 razy
6 stala_organizacja_ruchu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-12 12:23:01 197 razy
Wynik postępowania
1 25.10.2013.17.24.24_wybor_najkorzystniejszej_oferty.PDF 2013-10-25 17:24:24
Udzielenie zamówienia
1 27.11.2013.12.22.48_ogloszenie_o_udzielonym_zamowieniu.pdf 2013-11-27 12:22:48