Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu p.n. Szkoły nowogardzkiej gminy na edukacyjne wyżyny

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.08.2013.14.58.04_ogloszenie.pdf 2013-08-28 14:58:04
2 05.09.2013.16.08.33_2013-OJS166-288898-pl.pdf 2013-09-05 16:08:33
3 05.09.2013.16.08.58_2013-OJS172-297630-pl.pdf 2013-09-05 16:08:58
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 28.08.2013.14.58.04_Oferta_-_zal._1.DOC Po terminie otwarcia ofert 2013-08-28 14:58:04 175 razy
2 28.08.2013.14.58.29_oswiadczenie_zal_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-28 14:58:29 163 razy
3 28.08.2013.14.58.39_SIWZ_loga_nowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-28 14:58:39 175 razy
4 28.08.2013.14.58.48_wykaz_osob_zal._3_-_zadanie_nr_1_SP1.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-28 14:58:48 168 razy
5 28.08.2013.14.58.55_wykaz_osob_zal._3_-_zadanie_nr_2_SP_OrzechA_w.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-28 14:58:55 168 razy
6 28.08.2013.14.59.03_wykaz_osob_zal._3_-_zadanie_nr_3_GM2.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-28 14:59:03 172 razy
7 28.08.2013.14.59.10_wykaz_osob_zal._3_-_zadanie_nr_4_SP_Strzelewo.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-28 14:59:10 164 razy
8 28.08.2013.14.59.18_zalacznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-28 14:59:18 167 razy
9 28.08.2013.14.59.45_zalacznik_nr_5.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-28 14:59:45 163 razy
10 05.09.2013.16.09.31_oferta_zal_1.DOC Po terminie otwarcia ofert 2013-09-05 16:09:31 95 razy
11 05.09.2013.16.09.42_SIWZ_loga_nowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-09-05 16:09:42 99 razy
12 05.09.2013.16.10.07_wykaz_osob_zal_3_zadanie_nr_1_SP1.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-09-05 16:10:07 98 razy
13 05.09.2013.16.10.17_wykaz_osob_zal_3_zadanie_nr_2_SP_orzechowo.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-09-05 16:10:17 104 razy
14 05.09.2013.16.10.28_wykaz_osob_zal_3_zadanie_nr_3_GM2.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-09-05 16:10:28 99 razy
15 05.09.2013.16.10.36_wykaz_osob_zal_3_zadanie_nr_4_SP_Strzelewo.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-09-05 16:10:36 95 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 05.09.2013.16.10.45_sprostowanie_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-09-05 16:10:45
Wynik postępowania
1 26.09.2013.14.22.02_Informacja_o_wyborze_ofert.doc 2013-09-26 14:22:02
Udzielenie zamówienia
1 21.10.2013.12.34.58_2013-OJS204-353894-pl.pdf 2013-10-21 12:34:58