Dostawa sprzętu medycznego, sprzątającego, gastronomicznego, wyposażenia i napisów do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 01.08.2013.09.01.07_ogloszenie_31.07.2013_BZP_nr_307136-2013.doc 2013-08-01 09:01:07
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 01.08.2013.09.01.07_SIWZ_zakup_sprzetu_medycznego_Gmina_SPSR.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 09:01:07 282 razy
2 01.08.2013.09.01.16_SIWZ_zalacznik_nr_1A.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 09:01:16 673 razy
3 05.08.2013.17.17.33_05_08_2013_SIWZ_zalacznik_nr_1A_MODYFIKACJA__PAKIETU_NR_II.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-05 17:17:33 115 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 07.08.2013.17.56.40_PN_2013_Sprzet_medyczny_pytania_i_odpowiedzi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-08-07 17:56:40
Wynik postępowania
1 12.08.2013.13.28.12_ZP-12_zestawienie_ofert_sprzA_t_medyczny_PN_2013_SPSR_N-d.pdf 2013-08-12 13:28:12
2 28.08.2013.20.54.22_wybor_najkorzystniejszej_oferty.doc 2013-08-28 20:54:22
3 02.09.2013.13.30.36_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2013-09-02 13:30:36
Udzielenie zamówienia
1 14.10.2013.10.57.49_13_10_2013_BZP_nr_415740_2013ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia__sprzet_medyczny.pdf 2013-10-14 10:57:49