Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na sieci wydzielonej w mieście i na terenie gminy Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 25.07.2013.15.20.44_ogloszenie.doc 2013-07-25 15:20:44
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 25.07.2013.15.20.44_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-25 15:20:44 186 razy
2 25.07.2013.15.20.59_gmina_nowogard.jpg Po terminie otwarcia ofert 2013-07-25 15:20:59 151 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 06.08.2013.14.19.56_odpowiedz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-08-06 14:19:56
Wynik postępowania
1 20.08.2013.11.57.39_zawiadomienie_o_wyborze.doc 2013-08-20 11:57:39
Udzielenie zamówienia
1 04.09.2013.11.26.51_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2013-09-04 11:26:51