Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni w mieście Nowogard.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 SIMAP2_episarek-2006-065962-PL.pdf 2006-12-21 12:16:25
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 utrzymanie_zieleni_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-12-21 12:16:25 147 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 utrzymanie_zieleni_SIWZ_modyfikacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-02-02 15:30:04
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 przedluzenie_terminu_skladania_ofert.pdf 2007-02-02 15:36:10
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyborze.pdf 2007-02-19 09:57:52