Przebudowa i remont świetlicy w Orzechowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 01.07.2013.14.31.32_OWZ_Orzechowo_bip.pdf 2013-07-01 14:31:32
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 01.07.2013.14.31.32_20130621_12_SIWZ_Orzechowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-01 14:31:32 212 razy
2 specyfikacja_-_instalacje_elektryczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-01 14:31:32 206 razy
3 specyfikacja-roboty_budowlane.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-01 14:31:32 205 razy
4 przedmiar_roboty_sanitarne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-01 14:31:32 172 razy
5 ekspertyza+obliczenia_zbiorcze.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-01 14:31:32 392 razy
6 modernizacja__?wietlicy__w_orzechowie_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-01 14:31:32 0 razy
7 specyfikacja_-_instalacje_sanitarne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-01 14:31:32 196 razy
8 przedmiar_roboty_elektryczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-01 14:31:32 257 razy
9 modernizacja__?wietlicy__w_orzechowie_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-01 14:32:00 0 razy
10 modernizacja__?wietlicy__w_orzechowie_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-01 14:32:31 0 razy
11 01.07.2013.14.33.09_Formularze_Orzechowo_wersja_edytowalna.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-07-01 14:33:09 154 razy
12 01.07.2013.14.48.23_Rozbiorka_str_tyt.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-01 14:48:23 272 razy
13 projekt_rozbiorki.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-07-01 14:48:38 135 razy
14 konstrukcja.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-07-01 14:48:38 128 razy
15 br._elektryczna.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-07-01 14:48:38 155 razy
16 architektura.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-07-01 14:48:38 174 razy
17 br._sanitarna.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-07-01 14:48:38 176 razy
18 modernizacja__swietlicy__w_orzechowie_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-01 14:48:38 154 razy
19 inwentaryzacja.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-07-01 14:48:38 165 razy
Wynik postępowania
1 01.08.2013.07.43.26_Zawiadomienie_o_wyborze_Orzechowo.pdf 2013-08-01 07:43:26
Udzielenie zamówienia
1 12.08.2013.14.57.42_OZU_Orzechowo_swietlica.pdf 2013-08-12 14:57:42