Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard w okresie 01.12.2013 r. do 30.11.2014 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.06.2013.15.40.37_ogloszenie.pdf 2013-06-28 15:40:37
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 28.06.2013.15.40.37_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-28 15:40:37 211 razy
2 28.06.2013.15.40.47_zalacznik_nr_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-28 15:40:47 190 razy
3 28.06.2013.15.41.48_zalacznik_nr_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-28 15:41:48 179 razy
Wynik postępowania
1 31.07.2013.17.03.52_wynik_postepowania.pdf 2013-07-31 17:03:52