Rekultywacja jeziora nowogardzkiego - II postępowanie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 19.06.2013.15.22.23_ogloszenie.pdf 2013-06-19 15:22:23
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 19.06.2013.15.22.23_siwz_z_zalacznikami_1_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-19 15:22:23 74 razy
2 19.06.2013.15.23.05_zal_9_operat_wodno_prawny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-19 15:23:05 2455 razy
3 19.06.2013.15.23.48_zal_9_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-19 15:23:48 75 razy
4 19.06.2013.15.24.10_decyzja_pozwolenie_wodnoprawne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-19 15:24:10 197 razy
Wynik postępowania
1 10.07.2013.14.13.00_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_uczestnicy.pdf 2013-07-10 14:13:00
Udzielenie zamówienia
1 10.07.2013.14.13.00_Ogloszenie_o_udzielonym_zamowieniu.pdf 2013-07-10 14:13:00