Przebudowa chodników w ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.05.2013.14.32.57_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2013-05-28 14:32:57
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zalacznik_9.2_zakres_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-28 14:33:13 161 razy
2 zalacznik_9.5_specyfikacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-28 14:33:13 175 razy
3 siwz_z_zalacznikami.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-28 14:33:13 144 razy
4 zalacznik_9.1_projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-28 14:33:13 167 razy
5 zalacznik_9.4_kosztorys_slepy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-28 14:33:13 149 razy
6 zalacznik_9.3_przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-28 14:33:13 148 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 07.06.2013.12.08.23_wyjanienie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-07 12:08:23
Wynik postępowania
1 20.06.2013.13.59.18_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2013-06-20 13:59:18
Udzielenie zamówienia
1 09.07.2013.15.54.17_ogA_oszenie_o_udzielonym_zamowieniu.pdf 2013-07-09 15:54:17