UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWOGARDZIE

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 27.05.2013.09.06.13_ogloszenie.doc 2013-05-27 09:06:13
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 27.05.2013.09.06.13_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-27 09:06:13 158 razy
Wynik postępowania
1 11.07.2013.12.56.22_zawiadomienie_o_wyborze.doc 2013-07-11 12:56:22
Udzielenie zamówienia
1 11.07.2013.12.56.23_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2013-07-11 12:56:23