Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard w okresie 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 17.05.2013.12.31.24_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2013-05-17 12:31:25
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 17.05.2013.12.31.25_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-17 12:31:25 259 razy
2 17.05.2013.12.33.13_zalacznik_nr_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-17 12:33:13 204 razy
3 17.05.2013.12.33.35_zalacznik_nr_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-17 12:33:35 203 razy
Wynik postępowania
1 25.06.2013.13.02.04_uniewaznienie.pdf 2013-06-25 13:02:04