Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w mieście Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 10.05.2013.14.23.34_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2013-05-10 14:23:34
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 10.05.2013.14.23.35_siwz_z_zalacznikami.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 14:23:35 258 razy
2 mapy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-10 14:38:30 196 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 17.05.2013.16.30.37_zmiana_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-17 16:30:37
Wynik postępowania
1 20.06.2013.10.44.26_wybor_najkorzystniejszej_ofert.pdf 2013-06-20 10:44:26
Udzielenie zamówienia
1 28.06.2013.15.32.39_Ogloszenie_o_udzielonym_zamowieniu.pdf 2013-06-28 15:32:40