Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 23.04.2013.13.56.48_ogloszenie.pdf 2013-04-23 13:56:48
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 23.04.2013.13.56.48_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-23 13:56:48 789 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 28.05.2013.15.42.32_infrmacja_o_zmianie_SIWZ_i_Ogloszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-28 15:42:32
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 29.05.2013.11.11.43_infrmacja_o_zmianie_SIWZ_i_Ogloszenia.pdf 2013-05-29 11:11:43
Wynik postępowania
1 12.06.2013.15.07.38_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc 2013-06-12 15:07:38
2 28.06.2013.15.34.47_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2013-06-28 15:34:47
Udzielenie zamówienia
1 28.06.2013.15.34.47_ogloszenie_udzielenie_zamowienia.pdf 2013-06-28 15:34:47