Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych administrowanych przez Gminę Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 19.02.2013.14.57.07_Ogloszenie_o_zamowieniu.doc 2013-02-19 14:57:07
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 19.02.2013.14.57.53_kosztorys_slepy.xls Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 14:57:53 250 razy
2 specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 15:50:49 418 razy
3 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 15:50:49 223 razy
Wynik postępowania
1 18.03.2013.10.13.07_Zawiadomienie_o_wyborze_ofert_Wszyscy.doc 2013-03-18 10:13:07
Udzielenie zamówienia
1 26.04.2013.15.12.27_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2013-04-26 15:12:27