UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.pdf 2013-02-13 11:01:05
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-13 11:01:05 250 razy
Wynik postępowania
1 01.03.2013.11.29.27_zawiadomienie_o_wyborze.doc 2013-03-01 11:29:27
Udzielenie zamówienia
1 13.03.2013.11.56.56_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2013-03-13 11:56:56