Świadczenie usług w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych w 2013 roku dla gminy Nowogard.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2013-02-08 13:43:40
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-08 13:43:40 117 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-08 13:43:40
Wynik postępowania
1 21.03.2013.10.22.21_ZAWIADOMIENIE_WYKONAWCY.doc 2013-03-21 10:22:21
Udzielenie zamówienia
1 27.03.2013.15.15.01_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2013-03-27 15:15:01