Budowa dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap VI

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zamkowa_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2013-02-06 14:59:58
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zamkowa_specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-06 15:04:28 254 razy
2 zamkowa_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-06 15:04:28 285 razy
3 zamkowa_dokumentacja_kosztorysowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-06 15:04:28 298 razy
4 zamkowa_projekt_kanalizacja_deszczowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-06 15:04:28 271 razy
5 zamkowa_projekt_budowlany_drogowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-06 15:04:28 269 razy
6 zamkowa_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-06 15:04:28 91 razy
Wynik postępowania
1 11.03.2013.17.47.57_Wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2013-03-11 17:47:57
Udzielenie zamówienia
1 04.04.2013.19.59.08_ogA_oszenie_o__udzielonym_zamowieniu.pdf 2013-04-04 19:59:08