Wykonanie oświetlenia ulicznego w ulicy Kowalskiej w Nowogardzie - etap II

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie__o__zamowieniu.pdf 2013-02-06 09:11:35
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_z_zaA_acznikami.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-06 09:11:35 227 razy
2 dokumentacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-06 09:11:51 260 razy
Wynik postępowania
1 25.03.2013.14.35.15_wybor_najkorzystnieszej_oferty.pdf 2013-03-25 14:35:15
Udzielenie zamówienia
1 11.04.2013.13.48.58_Ogloszenie_o_udzielonym_zamowieniu.pdf 2013-04-11 13:48:58