Remont pomieszczeń ratusza miejskiego - wymiana wew. instalacji elektrycznej - zadanie nr 1

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OWZ_ratusz_ist_elektr.pdf 2013-01-18 15:28:47
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 12_SIWZ_Ratusz_inst_elektr._wew_zadanie_1_16012013_p.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-18 15:29:06 313 razy
2 OPIS.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-18 15:31:03 578 razy
3 Rzut_piwnic_poziom_-4,85,_-5,42.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-18 15:31:55 220 razy
4 Rzut_piwnic_poziom_-1,98,_4,13.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-18 15:32:14 179 razy
5 Schemat_tablicy_Tb.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-18 15:32:36 188 razy
6 Schemat_tablicy_TR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-18 15:32:56 177 razy
7 Rzut_poddasza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-18 15:33:12 171 razy
8 Rzut_II_piA_tra.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-18 15:33:34 181 razy
9 Schemat_tablicy_TP2_-_II_piA_tro.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-18 15:33:48 172 razy
10 Karta_oznaczeA__do_rysunkA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-18 15:34:08 181 razy
11 Rzut_I_piA_tra.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-18 15:34:25 179 razy
12 Rzut_parteru.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-18 15:34:42 196 razy
13 Tablica_TB_-_widok.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-18 15:34:56 181 razy
14 Schemat_tablicy_TG.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-18 15:35:15 185 razy
15 Przedmiar_robA_t.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-18 15:36:16 320 razy
16 Schemat_tablicy_TP1_-_I_piA_tro.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-25 09:12:21 16 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienia_ratusz1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-01-31 14:21:51
Wynik postępowania
1 20.02.2013.09.41.17_Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92_ratusz.pdf 2013-02-20 09:41:17
Udzielenie zamówienia
1 04.03.2013.09.08.29_OZU_ratusz_tablica.pdf 2013-03-04 09:08:29